У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо відродження
традиційного народного мистецтва та
народних художніх промислів в Україні

З метою  відродження  традиційного  народного  мистецтва   та
народних  художніх  промислів,  підвищення ефективності державного
управління  у  сфері  збереження  традиційних  осередків  народних
художніх  промислів,  створення  сприятливих  умов  для  творчості
народних майстрів та на підтримку ініціативи Національної  ради  з
питань культури і духовності  п о с т а н о в л я ю:

1. Кабінету  Міністрів  України,  Раді  міністрів  Автономної
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським
державним   адміністраціям   здійснити   заходи  щодо  відродження
національних мистецьких осередків  та  центрів  народних  художніх
промислів,  зокрема  у містах Богуславі,  Косові,  селищах Опішні,
Петриківці,  Решетилівці,  селах  Глинянах,  Діхтярях,  Клембівці,
Яворові,    інших   населених   пунктах,   забезпечивши   розвиток
традиційного народного  мистецтва,  створення  навчально-показових
майстерень,  місцевих  музеїв,  дитячих колегіумів,  шкіл народної
майстерності,  творчих  майстерень  народних  майстрів,   сприяння
розміщенню у будівлях державної і комунальної власності крамниць з
продажу   українських   сувенірів,   виробів   народних   художніх
промислів, народного мистецтва тощо.

2. Заснувати   щорічні   гранти  Президента  України  молодим
майстрам народного  мистецтва  для  створення  і  реалізації  ними
творчих проектів.

У зв’язку  з  цим  частину  першу  статті  2 Указу Президента
України від 20 жовтня 1998 року N 1152 ( 1152/98 )  “Про  державну
підтримку  культури і мистецтва в Україні” (зі змінами,  внесеними
Указом від 19 серпня 2002 року N 721 ( 721/2002 )  після  слів  “а
також   молодим   письменникам”   доповнити  словами  “і  майстрам
народного мистецтва”.

3. Установити,  що надання щорічних грантів молодим  майстрам
народного   мистецтва  провадиться  відповідно  до  Положення  про
порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі
театрального,     музичного,     образотворчого    мистецтва    та
кінематографії  для  створення  і  реалізації  творчих   проектів,
затвердженого Указом  Президента  України  від  6 лютого 1999 року
N 127 ( 127/99 ) (зі змінами,  внесеними Указами  від  15  березня
2002 року  N  242  (  242/2002  ) та від 5 жовтня 2004 року N 1171
( 1171/2004 ).

4. Кабінету Міністрів України:

а) разом  із  Київською  міською   державною   адміністрацією
вирішити в установленому порядку питання щодо створення у м. Києві
Всеукраїнського науково-інформаційного центру  з  питань  розвитку
традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів;

б) за    участю    Івано-Франківської    обласної   державної
адміністрації  опрацювати  питання  щодо   створення   в   області
туристично-мистецького комплексу   “Маєток   Святого  Миколая”,  у
складі якого  передбачити  створення  Будинку  творчості  народних
майстрів Національної спілки майстрів народного мистецтва України;

в) забезпечити  розроблення  і  впровадження  в установленому
порядку ефективної моделі  фінансового  та  матеріально-технічного
забезпечення, стимулювання розвитку народних художніх промислів, а
також вжити заходів  щодо  відновлення  традиційних  ринків  збуту
виробів цієї галузі;

г) заснувати  з  2007  року  видання  книжкової серії “Скарби
українського народного мистецтва”;

д) під час розроблення проектів законів про Державний  бюджет
України  на  2007  рік  та наступні роки передбачати в необхідному
обсязі видатки на реалізацію заходів, передбачених цим Указом.

5. Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури
і  туризму  України  забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо
вдосконалення підготовки фахівців з народних художніх промислів, у
тому числі розвитку мережі професійно-технічних і вищих навчальних
закладів, в яких вона здійснюється.

Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 червня 2006 року
N 481/2006

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=481%2F2006&p=1290759558954552

Share