КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 23 травня 2007 р. N 768
Київ

Про затвердження Державної програми
збереження, відродження і розвитку народних
художніх промислів на період до 2010 року

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1140 ( 1140-2008-п ) від 27.12.2008 }

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити  Державну  програму  збереження,  відродження і
розвитку народних  художніх  промислів  на  період  до  2010  року
(далі – Програма), що додається.

2. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та  Севастопольській  міським  державним  адміністраціям
розробити   та   затвердити   регіональні   програми   збереження,
відродження і розвитку народних художніх промислів  на  період  до
2010 року.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Національній академії наук,  Раді міністрів Автономної  Республіки
Крим,  обласним,  Київській  та Севастопольській міським державним
адміністраціям  інформувати  щороку  до  15  березня  Міністерство
культури  і  туризму  про  хід виконання Програми для узагальнення
інформації  і  подання  до  15  квітня  Міністерству  економіки  і
Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=768-2007-%EF&p=1290759558954552

Share