Положення
про туристичний комплекс
«Маєток Святого Миколая»

1. Загальні засади

1.1. Туристичний комплекс «Маєток Святого Миколая» діє  відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», Указу Президента України «Про створення Національного природного парку «Гуцульщина»», «Положення про НПП «Гуцульщина» інших законів та підзаконних актів.  Головною метою його створення є ефективне рекреаційне використання території НПП «Гуцульщина», формування у молоді моральних і естетичних цінностей як здорової особистості, стійких потреб в отриманні знань, проявленні добра, милосердя, справедливості, виховання любові до національної культури, спрямованості до збереження і збільшення культурно-історичного спадку, надання допомоги у вирішенні проблем дитинства і сім’ї, створення ефективного туристичного продукту, просування його на внутрішньому та зовнішньому туристичних ринках, організація сучасного сервісу, форм його функціонування, стимулювання економічного розвитку регіону.

2. Організаційна структура туристичного комплексу  «Маєток Святого Миколая»

2.1. Туристичний комплекс «Маєток Святого Миколая» є окремим виробничим рекреаційним підрозділом в структурі НПП «Гуцульщина», комплектується кваліфікованими спеціалістами (з певним досвідом рекреаційної, екологоосвітньої діяльності).
2.2. Основні завдання визначаються радою туристичного комплексу «Маєтку Святого Миколая»  згідно з державними  програмами розвитку ПЗФ України та планами  діяльності НПП «Гуцульщина».

3. Основні напрямки і види діяльності туристичного комплексу «Маєток Святого Миколая»
3.1. Основні напрямки діяльності полягають в забезпеченні попиту населення та гостей краю в загальнооздоровчому, культурно-розважальному і пізнавальному відпочинку.

Діяльність ТК «Маєтку Святого Миколая» здійснюється при забезпеченні наступних передумов:

 • організація сучасного туристичного сервісу;
 • створення ефективного туристичного продукту, просування його на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • виховання любові до національної культури;
 • збереження та примноження культурно-історичного спадку;
 • психологічна та соціальна адаптація населення до сучасних умов, зниження соціального напруження;
 • відродження, розвиток і відтворення народних промислів, що визначають самобутність «Гуцульщини»;
 • надання допомоги у вирішенні проблем дитинства і сім’ї;
 • стимулювання економічного розвитку району;
 • розвиток природоохоронної діяльності;
 • популяризація здорового способу життя;
 • розвиток сфери послуг, транспорту, торгівлі, народних промислів;
 • створення ефективно-працюючої схеми управління;
 • створення науково-методичної бази і умов для методичної і практичної роботи по вивченню і узагальненню нових напрямків екскурсійної, туристичної, культурно-масової роботи;
 • підтримка творчих ініціатив;
 • організація та облаштування екскурсійних маршрутів та еколого-пізнавальних стежок;
 • створення і ведення інформаційного банку даних;
 • організація рекламно-видавничої, інформаційної діяльності та екологічної просвіти серед відпочиваючих;
 • участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку наукових досліджень у галузі рекреації, туристичного менеджменту і маркетингу;
 • вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності на природно-заповідних територіях.

4. Права

Працівники туристичного комплексу «Маєток Святого Миколая» мають право:

 • отримувати від структурних підрозділів парку, інших підприємств, організацій, установ інформацію, необхідну для виконання своїх службових обов’язків;
 • на користування матеріально-технічними засобами (транспорт, оргтехніка, засоби зв’язку та ін.) для виконання своїх службових обов’язків;
 • на забезпечення належних умов праці;
 • на винагороду за якісне виконання службових обов’язків;
 • брати участь у нарадах зборах, конференціях, семінарах, виставках та інших заходах з питань рекреації.

5. Відповідальність

Працівники туристичного комплексу «Маєток Святого Миколая» несуть відповідальність за:

 • невиконання покладених на них обов’язків посадовими інструкціями;
 • неправдивість звітів, що подаються;
 • недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • недотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

6. Структура

До туристичного комплексу «Маєток Святого Миколая» мають входити наступні споруди та об’єкти  інфракструктури :  будинок  Святого Миколая «Дзвін єднання», будинок – пошта, музей новорічної  Різдвяної  іграшки, будинок-готель, дитяче казкове містечко, творчі майстерні, місця відпочинку, еколого пізнавальні стежки, кінні маршрути, дитяча колія, школа, мистецькі центри, спортивні  та ігрові майданчики, кінотеатр, комплекс котеджів, дитяче кафе  та інше.

7. Штат

 • начальник туристичного комплексу «Маєток Святого Миколая»;
 • заступник начальника;
 • провідний інженер;
 • інженер І-ї категорії.

Дотаток №1
до наказу №95 від 17.12.03р.

«Затверджено»
Директор НПП «Гуцульщина»
В. Пророчук
«17» грудня 2003р.

Share