Ґрунтуючись на матеріальних доказах, встановлено:

  1. Першість у використанні позначення „Маєток Святого Миколая” на ринку культурно-просвітницько-туристичних послуг належить не КП „Маєток Святого Миколая”, створеного Косівською районною радою в 2006 році на виконання Указу Президента, а національному природному парку „Гуцульщина”, яке ним використовується з 2003 року, тобто Парк протягом чотирьох років набув власної ділової репутації на цьому ринку, зокрема через використання позначення „Маєток Святого Миколая”. Крім того, авторське право на це позначення УКРПАТЕНТом не закріплено ні за Парком, ні за КП „Маєток Святого Миколая”. Отже, пріоритет КП „Маєток Святого Миколая” на використання позначення „Маєток Святого Миколая”, як фірмового найменування у розумінні ст.4 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, відсутній.
  2. Дії Косівської районної ради щодо заборони національному природному парку „Гуцульщина” використовувати у господарській діяльності свого структурного підрозділу позначення „Маєток Святого Миколая”, що є його фірмовим найменуванням, з яким Парком протягом чотирьох років набуто ділової репутації на ринку культурно-просвітницько-туристичних послуг, можуть розглядатися як такі, що мають ознаки порушення, передбаченого ст. 1 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, у вигляді вчинення дій у конкуренції, що суперечать правилам та чесним звичаям у підприємницькій діяльності.
Share